به منظور وفادار ساختن مشتریان بالفعل شرکت ساناطب به خریداران پس از خرید محصولات ،خدمات پس از فروش ارایه می‌شود. ممکن است مشتریان با مسایلی روبرو شوند و یا محصولاتی باشند که نیازمند تعمیر یا تعویض قطعه یا راه‌اندازی دستگاه باشد که درچنین مواردی خدماتی در چارچوب خدمات پس از فروش ارایه می‌شود. همچنین تا زمان گارانتی برای برخی از تجهیزات آموزش‌های لازم برای کار با دستگاه به مشتریان داده می‌شود.