آمنیودیسک

مرحمی مادرانه به وسعت یک زخم...

مشخصات محصول

آمنیودیسک بافت آلوگرفت پرده آمنیوتیک انسانی است که تحت چند مرحله فرآیند آماده سازی، خشک سازی و سترون کردن قرار گرفته است.
محصول آمنیودیسک تحت شرایط اتاق تمیز و زیر هود استریل (کلاس A) تولید می‌شود. برای اطمینان بیشتر و تضمین سترون بودن محصولات، تک تک آن‌ها بعد از بسته بندی تحت سترون سازی نهایی با اشعه گاما قرار می‌گیرند. بر اساس معتبرسازی‌های انجام شده این محصول بدون ایجاد تأثیرات منفی روی خواص بیوشیمیایی و زیستی آن به طور موثر سترون شده است.
این محصول در اندازه 5*5 تولید می‌شود.

آمنیودیسک

هیسترکتومی

 در عمل هیسترکتومی جهت عدم چسبندگی آمنیون را می‌توان در طاق واژن و همچنین دیواره قدامی شکم قرار داد.

لیزر ابلیشن

آمنیودیسک در کانال اندوسرویکال و پس از عمل بر روی بافت اکتوسرویکال قرار می‌گیرد و سبب ترمیم لایه‌های بافت داخلی و اکتوسرویکال می‌شود.

در سندرم آشرمن

پیوند سلول‌های بنیادی روی کاهش نواحی فیبروزی، افزایش تعداد غدد و تحریک رگزایی و افزایش بازسازی اندومتر اثر داشته و با شکل گیری بهتر بافت رحم باعث حمایت از بارداری و بهبود میزان بارداری می‌شود.

اندومتریوز

پس از برداشتن ضایعات و چسبندگی‌ها، از آمنیودیسک در محل برداشت ضایعات استفاده می‌شود.

استفاده در سزارین

یکی از مهمترین مراقبت‌های مهم مادر پس از انجام جراحی سزارین، مراقبت برش یا زخم سزارین است که می‌تواند مشکلاتی از جمله: عفونت زخم، درد در ناحیه زخم، و اسکار به وجود آود.
پانسمان آمنیودیسک، پانسمانی پیشرفته از پرده آمنیون جنینی است که مجموعه ای ارزشمند از سلول‌ها و ترکیبات زیستی فعال مثل کلاژن، فیبرونکتین، لامینین، پروتئوگلیکان و گلیکوزآمینوگلیکان است. این محصول به دلیل وجود فاکتورهای مهار کننده فیبروپلاست در کاهش اسکار بعد از جراحی سزارین تاثیر به سزایی دارد.

آمنیودیسک

خلاصه مقاله‌های کاربرد آمنیودیسک

بارکد را اسکن کنید

مقاله‌های آمنیودیسک

  • The Effect of Amniotic Membrane on the Healing of Cesarean Wounds: A Randomized Clinical Trial
  • Amniotic Membrane for Pain Control After Cesarean Section
  • A rare case report of vaginoplasty using amnion graft in an Afghan woman with Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser syndrome
  • Amnion graft as a possible source of stem cells for endometrial regeneration after lysis of severe intrauterine adhesions
  • Efficacy of Freeze-Dried Amnion Grafts on Cytokines in Uterine Exudates Following Hysteroscopic Adhesiolysis of Severe Intrauterine Adhesions
  • Amniotic membrane: from structure and functions to clinical applications
  • Human amniotic membrane for myocutaneous dehiscence after a radical surgical treatment of vulvar cancer: A case report