ساناطب بر اساس ارزش‌های اجتماعی و محوری خود که یکی از مهم‌ترین آن‌ها مشتری مداری است سعی در ارایه محصولات با قیمت مناسب جهت استفاده حداکثری جامعه هدف دارد. ارایه محصولات با قیمت مناسب از اولویت‌های اصلی این شرکت است.