انواع سوختگی را چگونه درمان کنیم؟

انواع سوختگی را چگونه درمان کنیم؟ سوختگی عارضه‌ای است که به طرق مختلف سبب تخریب پوست و بافت‌های زیرجلدی با شدت و وسعت متفاوت می‌شود. سالانه افراد زیادی دچار سوختگی می‌شوند که درصدی از آن‌ها نیاز به بستری در بیمارستان دارند و این مسأله موجب صرف هزینه‌های درمانی زیادی می‌شود و عوارض ناشی از آن می‌تواند سال‌ها گریبانگیر بیماران گردد. درمان سوختگی شامل مراحل متعددی است؛ در مرحله حاد، هدف اصلی احیای بیماران و جلوگیری از بروز عوارض جانبی (نارسایی کلیه, اخنلالات اسید و باز, عوارض عفونی و ...) و در مرحله بعد رفع عوارض جسمی، روحی و توانبخشی آنان است. روش‌های مختلفی برای درمان...

ادامه مطلب