استفاده پرده آمینوتیک در زنان و زایمان

استفاده پرده آمینوتیک در زنان و زایمان

استفاده پرده آمینوتیک در زنان و زایمان در زنان و زایمان، پرده آمنیون برای درمان‌های مختلف استفاده شده است. بازسازی اپیتلیال در اندیکاسیون غشای آمنیوتیک در جراحی‌های بازسازی واژن یکی از اهداف از ابتدای قرن گذشته بوده است (A., 1934). بیماران Vaginal agenesis  (Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser syndrome)  تحت عمل جراحی واژینوپلاستی به عنوان یک درمان ترمیمی قرار می‌گیرند. کاربرد AM در این روش با بیوپسی نشان می‌دهد که اپیتلیال شدن عمق و کالیبر طبیعی 8 هفته پس از جراحی، بدون اگزودا، اسکار، خشکی یا چسبندگی را نشان می‌دهد. هیچ عارضه جانبی تا 2 سال پس از جراحی حفره جدید واژن گزارش نشده است. اندازه...

ادامه مطلب