استفاده پرده آمینوتیک در زنان و زایمان

استفاده پرده آمینوتیک در زنان و زایمان

استفاده پرده آمینوتیک در زنان و زایمان در زنان و زایمان، پرده آمنیون برای درمان‌های مختلف استفاده شده است. بازسازی اپیتلیال در اندیکاسیون غشای آمنیوتیک در جراحی‌های بازسازی واژن یکی از اهداف از ابتدای قرن گذشته بوده است (A., 1934). بیماران Vaginal agenesis  (Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser syndrome)  تحت عمل جراحی واژینوپلاستی به عنوان یک درمان ترمیمی قرار می‌گیرند. کاربرد AM در این روش با بیوپسی نشان می‌دهد که اپیتلیال شدن عمق و کالیبر طبیعی 8 هفته پس از جراحی، بدون اگزودا، اسکار، خشکی یا چسبندگی را نشان می‌دهد. هیچ عارضه جانبی تا 2 سال پس از جراحی حفره جدید واژن گزارش نشده است. اندازه...

ادامه مطلب

چسبندگی رحم

چسبندگی رحم

چسبندگی رحم داخل رحم شبیه به یک بالون است. هرگونه آسیب و یا عفونت در دیواره رحم ممکن است سبب ایجاد چسبندگی رحم در دیواره‌های داخلی رحم گردد. سندرم آشرمن اصطلاحی است که در مورد توصیف چسبندگی داخل رحم به کار می‌رود. که می‌تواند خفیف تا شدید باشد. در موارد شدید، آشرمن منجر به بروز انسداد و یا تخریب داخل حفره رحم می‌شود تا جایی که ممکن است منجر به نازایی گردد. علت: متداول‌ترین علت بروز آشرمن آسیبی است که به دنبال جراحی ممکن است در حفره شکمی روی دهد. اتساع و کورتاژ متداول‌ترین جراحی سرپایی است که در دهانه رحم انجام می‌شود....

ادامه مطلب