وبینار آموزشی کانسر اندومتر و AUB (خونریزی غیرطبیعی رحمی)

1400/07/22 مدیریت پولیپ‌های اندومتر و هایپرپلازی اندومتر دکتر مریم سادات حسینی متخصص زنان و زایمان فلوشیپ انکولوژی هیئت علمی شهیدبهشتی نقش تصویربرداری در بررسی علل خونریزی غیرطبیعی دکتر مرتضی صانعی متخصص رادیولوژی هیئت علمی شهیدبهشتی تعریف خونریزی  غیرطبیعی دکتر نفیسه فقیه متخصص زنان و زایمان فلوشیپ انکولوژی هیئت علمی شهیدبهشتی معرفی برنامه و تعریف خونریزی طبیعی رحمی دکتر اشرف گنجویی متخصص زنان و زایمان فلوشیپ انکولوژی هیئت شهیدبهشتی پانل اداره خونریزی‌های حوالی منوپوز، معرفی Case دکتر گنجویی دکتر حسینی دکتر عرب دکتر فرزانه آلترناتیوهای هیسترکتومی در درمان AUB دکتر فرح فرزانه متخصص زنان و زایمان فلوشیپ انکولوژی هیئت علمی شهیدبهشتی خونریزی پس از یائسگی دکتر عاطفه مریدی متخصص زنان و زایمان فلوشیپ انکولوژی هیئت علمی شهیدبهشتی آیا هر بیمار مبتلا به...

ادامه مطلب