وبینار آموزشی کانسر اندومتر و AUB (خونریزی غیرطبیعی رحمی)

وبینار آموزشی کانسر اندومتر و AUB (خونریزی غیرطبیعی رحمی)

وبینار آموزشی کانسر اندومتر و AUB (خونریزی غیرطبیعی رحمی) 1400/07/22 مدیریت پولیپ‌های اندومتر و هایپرپلازی اندومتردکتر مریم سادات حسینی متخصص زنان و زایمان فلوشیپ انکولوژی هیئت علمی شهیدبهشتینقش تصویربرداری در بررسی علل خونریزی غیرطبیعیدکتر مرتضی صانعی متخصص رادیولوژی هیئت علمی شهیدبهشتی تعریف خونریزی  غیرطبیعیدکتر نفیسه فقیه متخصص زنان و زایمان فلوشیپ انکولوژی هیئت علمی شهیدبهشتیمعرفی برنامه و تعریف خونریزی طبیعی رحمیدکتر اشرف گنجویی متخصص زنان و زایمان فلوشیپ انکولوژی هیئت شهیدبهشتیپانل اداره خونریزی‌های حوالی منوپوز، معرفی Caseدکتر گنجویی دکتر حسینی دکتر عرب دکتر فرزانهآلترناتیوهای هیسترکتومی در درمان AUBدکتر فرح فرزانه متخصص زنان و زایمان فلوشیپ انکولوژی هیئت علمی شهیدبهشتیخونریزی پس از یائسگیدکتر عاطفه مریدی متخصص زنان و زایمان فلوشیپ انکولوژی هیئت علمی شهیدبهشتیآیا هر بیمار مبتلا به AUB نیاز به نمونه برداری...

ادامه مطلب