استفاده پرده آمینوتیک در زنان و زایمان

استفاده پرده آمینوتیک در زنان و زایمان

استفاده پرده آمینوتیک در زنان و زایمان در زنان و زایمان، پرده آمنیون برای درمان‌های مختلف استفاده شده است. بازسازی اپیتلیال در اندیکاسیون غشای آمنیوتیک در جراحی‌های بازسازی واژن یکی از اهداف از ابتدای قرن گذشته بوده است (A., 1934). بیماران Vaginal agenesis  (Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser syndrome)  تحت عمل جراحی واژینوپلاستی به عنوان یک درمان ترمیمی قرار می‌گیرند. کاربرد AM در این روش با بیوپسی نشان می‌دهد که اپیتلیال شدن عمق و کالیبر طبیعی 8 هفته پس از جراحی، بدون اگزودا، اسکار، خشکی یا چسبندگی را نشان می‌دهد. هیچ عارضه جانبی تا 2 سال پس از جراحی حفره جدید واژن گزارش نشده است. اندازه...

ادامه مطلب

استفاده از پرده آمنیون در درمان آندومتر نازک

استفاده از پرده آمنیون در درمان آندومتر نازک

استفاده از پرده آمنیون در درمان آندومتر نازک تعریف پرده آمنیون غشای آمنیوتیک انسانی (HAM) یک لایه نازک نیمه شفاف است که به طور طبیعی برای محافظت و تغذیه جنین طراحی شده است. از نظر هیستومورفولوژیکی، از درون به بیرون شامل پنج لایه است: 1) تک لایه اپیتلیال، 2) غشای پایه ضخیم، 3) لایه استرومایی فشرده، 4) لایه فیبروبلاست با چیدمان شل و 5) لایه اسفنجی از موسین‌های متراکم که رابط بین آمنیون و کوریون را تشکیل می‌دهند. فاکتورهای رشد اپیتلیوم آمنیوتیک متشکل از انواع کلاژن I، II و V، فاکتور رشد اپیدرمی (EGF)، فاکتور رشد کراتینوسیت (KGF)، فاکتور رشد هپاتوسیت (HGF) و...

ادامه مطلب